In 2007 reisde Caroline van Duuren, de oprichtster van stichting MIA, voor de eerste keer naar Oeganda. Direct werd zij geraakt door de Afrikaanse cultuur, de groene cultuur en zeer hartelijke, vrolijke en open mensen. Zij bezochten o.a. een school en dit werd haar eerste ontmoeting met het vrijwilligerswerk in de vorm van samenwerken met de plaatselijke leerkrachten. Een paar jaar laten zijn zij opnieuw Oeganda gaan bezoeken. Caroline werd hierdoor nogmaals bevestigd in haar gevoel dat zij wil samenwerken met leerkrachten en andere professionals in en rondom het gezin.

Zij heeft kansen gehad om te studeren waardoor zij nu werkt als pedagoog voor een gemeente en een eigen praktijk heeft voor kinderen, jongvolwassen en hun ouders. En zij wil daarom haar kennis en vaardigheden delen om anderen ook de kans te geven zich te ontplooien en daardoor hun mogelijkheden op de arbeidsmarkt te vergroten.

Vanaf 2014 werkt Caroline inmiddels jaarlijks samen met Oegandese collega’s door het geven van trainingen en workshops, op het gebied van pedagogische, didactische en psychosociale kennis en vaardigden. Met tot doel de geschoolde leerkrachten deze kennis over te dragen aan hun eigen team of netwerk.