Missie

Onze inzet en samenwerking in Oeganda is bedoeld om instellingen, zoals scholen en opvangorganisaties voor kinderen en jongvolwassenen te helpen zich verder te ontwikkelen om zo een hogere levensstandaard te bereiken.

Door voor kansarme kinderen onderwijs mogelijk te maken en gelijktijdig om de gemeenschap waarin het kind leeft, bij het onderwijs te betrekken waardoor de gemeenschap meegroeit in kennis en vaardigheden. Zoals bijvoorbeeld kennis over hygiëne, familieplanning en gezonder voedsel (Community development).

‘It takes a village to raise a child’, is een oude Afrikaanse spreuk. Je hebt een dorp nodig om een kind op te voeden.
Daarbij is de gedachte “Help mij om het zelf te doen” leidend voor onze projecten.
Vanuit een groot respect voor hun cultuur in gelijkwaardigheid.

De missie van Stichting MIA is om mogelijkheden te creëren waardoor kinderen goed en creatief onderwijs kunnen genieten.
Kinderen en jongvolwassenen kansen geven door:
• onderwijs voor kansarme kinderen door financiële ondersteuning aan scholen
• deskundigheidsbevordering van en samenwerking met leerkrachten en andere professionals
• financiële en daadwerkelijke ondersteuning om leer/werkvoorzieningen te realiseren of verbeteren
• het sponsoren van Afripads, herbruikbaar maandverband ( zie projecten) voor meisjes op de basisscholen om school verzuim tegen te gaan.