Geldwerving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              De inkomsten voor de doelen worden geschonken door donateurs. Stichting MIA heeft als doelstelling het geldelijk of anderszins ondersteunen van goede doelen, algemeen nut beogende (rechts) personen, instellingen en/of projecten in Afrika. Eventueel saldo bij opheffing MIA wordt besteed aan een ANBI met een soortgelijk doel.

Beloningsbeleid:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Stichting MIA is een ideële stichting die al haar gelden besteedt aan projecten in Afrika. MIA heeft met het geheel van haar algemeen nuttige activiteiten geen winstoogmerk. Geen van de bestuursleden en/of vrijwilligers ontvangt een vergoeding voor de verrichte werkzaamheden ten behoeve van de stichting.

Beleidsplan

Visie en Missie:

De missie van Stichting MIA is om mogelijkheden te creëren waardoor kinderen en jongvolwassenen goed en creatief onderwijs kunnen genieten en gelijktijdig de gemeenschap waarin het kind leeft, bij het onderwijs te betrekken waardoor de gemeenschap meegroeit in kennis en vaardigheden. In principe ondersteunen we zo veel mogelijk de scholen of andere instellingen en niet individuen.

Ambities:

De ambitie is om kinderen en jongvolwassenen kansen geven door:
• onderwijs voor kansarme kinderen en financiële ondersteuning aan scholen. MIA is actief op verschillende scholen maar in het bijzonder bij Rainbow House of Hope Uganda (RHU), een opvanghuis voor kinderen en jongvolwassenen. De oprichter Micheal Mwase van dit opvanghuis heeft zich bewezen als een zeer betrouwbare partner om mee te werken. Het gaat om algemeen onderwijs en beroepsonderwijs. (Houtbewerking, Kapperklas, Naaiklas en Muziekles.)
• deskundigheidsbevordering van en samenwerking met leerkrachten en andere professionals.
• financiële en daadwerkelijke ondersteuning om leer/werkvoorzieningen te realiseren of verbeteren.
• het sponsoren van Afripads. Dit is herbruikbaar maandverband (zie projecten) voor meisjes op de basisscholen om schoolverzuim tegen te gaan. De aankomende jaren zullen we rond 500 jongvolwassenen hiervan voorzien.

De inkomsten voor de doelen worden geschonken door donateurs en fondsen. In de zomer van 2017 worden 7 vrijwilligers door de stichting De Vliegende Meubelmakers uitgezonden. Stichting MIA is in gesprek met een aantal potentiele sponsoren. Zij organiseert op 25 mei a.s. een benefiet avond en zal actief blijven om donaties te genereren. Zie meer informatie op de website www.stichtingmia.nl bij financieel overzicht.

Fiscaal nummer: 856581392

Kamer van Koophandel nummer: 66498996
2017 financieel Jaarverslag
2018 Financieel Jaarverslag
2019 Financieel Jaarverslag