Focusgroepen

Kinderen en jongvolwassen
Oeganda behoort tot de armste landen van de wereld. Sociale zekerheid ontbreekt. Een familie bestaat vaak uit 20 personen, waaronder veel wees kinderen. De familie is het sociale vangnet. Er bestaat een leerplicht voor kinderen onder 15 jaar en feitelijk heeft iedere inwoner van het land recht op 7 jaar onderwijs maar veel kinderen kunnen niet naar school, omdat ze thuis moeten bijdragen aan het levensonderhoud van het gezin, zorgdragen voor jongere broertjes of zusjes, of omdat het schoolgeld niet opgebracht kan worden (schoolboeken, uniform en de lunch). Soms is de school ver weg en is een verblijf in een boarding-house (kostschool) noodzakelijk.

Leerkrachten en andere professionals, zoals social workers of andere hulpverleners
Leerkrachten hebben doorgaans een summiere lerarenopleiding gevolgd. Na hun opleiding hebben zij zelden tot nooit kans om zich verder te ontwikkelen. Het salaris is laag. Wat ervoor zorgt dat hun ontwikkeling als professionals stagneert. Deskundigheidbevordering betreffende onderwijs en zorg kan mensen uit de armoede halen.

Schoolmeisjes
De meisjes op school kunnen het zich niet veroorloven om adequaat maandverband te kopen, waardoor ze zich vaak schamen en van school wegblijven, terug te vallen in hun kennis of volledig de school verlaten. Ze gebruiken nu geïmproviseerde materialen zoals kleding of stukken schuim matras.