Doneren

Help jij Stichting MIA? Iedere donatie is welkom.
Bankrekening: NL94RBRB0941111741                                                                                                                                tav stichting mia

De Stichting MIA heeft een verklaring van de Belastingdienst dat zij wordt aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat uw giften fiscaal aftrekbaar zijn.

RSIN /fiscaal nummer: 8565.81.392                                                                               

De stichting stelt zich ten doel Humanitaire hulp. De stichting tracht haar doel te bereiken door ondersteuning van scholen in ontwikkelingslanden. De stichting heeft het maken van winst uitdrukkelijk niet ten doel en het bestuur ontvangt geen vergoeding uit MIA gelden. Inkomsten worden verkregen middels giften van Particulieren.