Doneren

Help jij Stichting MIA? Iedere donatie is welkom.
Bankrekening: NL94RBRB0941111741                                                                                                                                tav stichting mia

De Stichting MIA heeft een verklaring van de Belastingdienst dat zij wordt aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat uw giften fiscaal aftrekbaar zijn.