Geldwerving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              De inkomsten voor de doelen worden geschonken door donateurs. Stichting MIA heeft als doelstelling het geldelijk of anderszins ondersteunen van goede doelen, algemeen nut beogende (rechts) personen, instellingen en/of projecten in Afrika. Eventueel saldo bij opheffing MIA wordt besteed aan een ANBI met een soortgelijk doel.

Beloningsbeleid:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Stichting MIA is een ideële stichting die al haar gelden besteedt aan projecten in Afrika. MIA heeft met het geheel van haar algemeen nuttige activiteiten geen winstoogmerk. Geen van de bestuursleden en/of vrijwilligers ontvangt een vergoeding voor de verrichte werkzaamheden ten behoeve van de stichting.

Beleidsplan

Datum: 01 januari 2017

Dit beleidsplan geeft het beleid weer voor de aankomende twee á drie jaar.

Visie en Missie:

De missie van Stichting MIA is om mogelijkheden te creëren waardoor kinderen en jongvolwassenen goed en creatief onderwijs kunnen genieten en gelijktijdig de gemeenschap waarin het kind leeft, bij het onderwijs te betrekken waardoor de gemeenschap meegroeit in kennis en vaardigheden. In principe ondersteunen we zo veel mogelijk de scholen of andere instellingen en niet individuen.

Ambities:

De ambitie is om kinderen en jongvolwassenen kansen geven door:
• onderwijs voor kansarme kinderen en financiële ondersteuning aan scholen. MIA is actief op verschillende scholen maar in het bijzonder bij Rainbow House of Hope Uganda (RHU), een opvanghuis voor kinderen en jongvolwassenen. De oprichter Micheal Mwase van dit opvanghuis heeft zich bewezen als een zeer betrouwbare partner om mee te werken. Het gaat om algemeen onderwijs en beroepsonderwijs. (Houtbewerking, Kapperklas, Naaiklas en Muziekles.)
• deskundigheidsbevordering van en samenwerking met leerkrachten en andere professionals.
• financiële en daadwerkelijke ondersteuning om leer/werkvoorzieningen te realiseren of verbeteren.
• het sponsoren van Afripads. Dit is herbruikbaar maandverband (zie projecten) voor meisjes op de basisscholen om schoolverzuim tegen te gaan. De aankomende jaren zullen we rond 500 jongvolwassenen hiervan voorzien.

De inkomsten voor de doelen worden geschonken door donateurs en fondsen. In de zomer van 2017 worden 7 vrijwilligers door de stichting De Vliegende Meubelmakers uitgezonden. Stichting MIA is in gesprek met een aantal potentiele sponsoren. Zij organiseert op 25 mei a.s. een benefiet avond en zal actief blijven om donaties te genereren. Zie meer informatie op de website www.stichtingmia.nl bij financieel overzicht.

Concreet stappenplan:

Voorjaar 2017: Werkbezoek van Micheal Mwase (RHU) in Holland. Bezoek aan Praktijkschool West Friesland locatie Stede Broec , Kiwanis WF,  De Regenboog Groep Amsterdam. Zijn reiskosten worden betaald door een stichting in Duitsland.

Benefiet avond. Geschatte opbrengst €400.

Sponsorwandeltocht van 40 MM om sponsorgeld op te halen. Geschatte opbrengst € 575.

(Te verwachten) Juni 2017 RABOfiets tocht. Geschatte opbrengt € 150.

Zomer 2017: Drie weken training in houtbewerking en naaionderwijs door de Vliegende

Meubelmakers onder toezicht van twee MIA bestuursleden. Tachtig kg gereedschap, gesponsord door Stichting Gered Gereedschap wordt achtergelaten bij Rainbow House of Hope Uganda in Kampala.

Najaar 2017: Werkbezoek van de voorzitter Caroline van Duuren en algemeen lid Elles van Amstel :

Onderwijs ondersteuning: training/ coaching van professionals bij Rainbow House, zoals een social  worker en psychologe. Workshops voor jongeren/kinderen op het gebied van CBT (Cognitive behavior training)

Uitgifte Afripads aan o.a. meisjes en jonge vrouwen van Rainbow House of Hope Uganda, Victory Primary school in Kazo te Kampala.

Voortzetten fysiek en financieel ondersteunen de naaiklas en de houtbewerking.

Najaar 2018: Werkbezoek van de voorzitter.

Onderwijs ondersteuning training van professionals, workshop voor jongeren/kinderen  op het gebied van CBT (Cognitive behavior training)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Uitgifte Afripads aan meisjes en jonge vrouwen van Rainbow House of Hope Uganda, Victory Primaryschool in Kazo te Kampala.                                       Voortzetten fysiek en financieel ondersteunen de naaiklas en de houtbewerking.

Fiscaal nummer: 856581392

Kamer van Koophandel nummer: 664989962017 financieel Jaarverslag
2018 Financieel Jaarverslag