MIMI Books

In 2016 zijn de MIMIbooks van Hanna Kristín op de basisschool in Wantetee gelanceerd.

Caroline heeft in samenwerking met de Oegandese Ali Amisa, pedagogisch medewerker deze methode bij de leerkrachten geïntroduceerd. Ali Amisa is werkzaam bij Beso Foundation.
‘Key Word’ gebarentaal is voor mensen van alle leeftijden die taal/spraak- ontwikkelingsstoornissen of – problemen hebben. In de afgelopen jaren is duidelijk geworden dat deze methode zeer nuttig is in een multiculturele omgeving, zoals kinderopvang en basisscholen. De methode stimuleert de taal van alle jonge kinderen en het is meer dan veilig om ouders en leerkrachten van jonge kinderen aan te moedigen om sleutelwoord gebaren te gebruiken als een stimulerende techniek die gemakkelijk is en helpt bij het versnellen van het tempo van de taalontwikkeling.

Voor meer informatie over deze methode www.mimibooks.is.
De leerkrachten zullen deze boekjes in de klas gaan gebruiken maar ook met de kinderen eigen gebaren gaan bedenken en tekenen. Zodat er nieuwe boekjes ontstaan afgestemd op elke leeftijd en naar behoefte. Alle leerkrachten waren zeer enthousiast.
Het is de bedoeling dat deze methode van Hanna Kristín ook op de Primary Victoryschool in Kazo en bij RHU wordt aangeboden, in samenwerking met de plaatselijke leerkrachten.

leerkrachten worden onderwezen in MIMI books