Victory Primary School

Sinds 2014 wordt de Victory Primary School in Kampala, Kazo (in één van de vier ‘slums’ van Kampala) financieel ondersteund. Inmiddels zijn er twee nieuwe schoolgebouwen neergezet gefinancierd met een lening aan de schoolhoofden. Tevens ontvangt deze school financiële ondersteuning voor kinderen die zonder deze bijstand geen onderwijs ontvangen.